Kamervraag 2010Z09565

Invoering van de Balkenendenorm voor zorgbestuurders door weer een megavertrekbonus van vier ton

Ingediend 18 juni 2010
Beantwoord 30 juni 2010 (na 12 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09565.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2782.html
1. De Telegraaf, 17 juni 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6970153/__Vier_ton_ontslagpremie_voor_zorgbestuurder__.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht1 dat een zorgbestuurder een ontslagbonus van vier ton krijgt?

  Ja. Een eerder bericht hierover heeft het kamerlid Leijten (SP) ertoe gebracht om er vragen over te stellen. Dat was op 10 juni (2010Z09268).

 • Vraag 2
  Realiseert u zich dat dit bedrag niet terecht komt bij de zorg voor mensen die hiervan afhankelijk zijn?

  Zie mijn antwoorden op de bovengenoemde set vragen van de SP.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de Balkenendenorm ingevoerd moet worden voor zorgbestuurders? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?

  Zie mijn antwoorden op uw eerdere set vragen van 4 juni 2010 (2010Z09106) over hetzelfde item van de honorering van de bestuurders van zorginstellingen.
  Kort samengevat komen die antwoorden op de vragen 3, 4 en 6 neer op de mededeling dat het kabinet inmiddels een wetsvoorstel voor de normering van topinkomens heeft opgesteld, de WNT, dat de zorg daarin is ingedeeld in het coderegime, dat die nu voor advies bij de raad van State ligt en dat die na ommekomst van dat advies aan de Kamer zal worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09565
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over invoering van de Balkenendenorm voor zorgbestuurders door weer een megavertrekbonus van vier ton (ingezonden 18 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2782
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over invoering van de Balkenendenorm voor zorgbestuurders door weer een megavertrekbonus van vier ton (ingezonden 18 juni 2010).