Kamervraag 2010Z08756

Misplaatste uitlatingen van ambtenaren

Ingediend 25 mei 2010
Beantwoord 16 juni 2010 (na 22 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen bestuur natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08756.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2664.html
1. De Telegraaf, 20 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6752279/___Doe_een_Van_der_G_tje___.html?sn=binnenland
2. «We moeten voor de troepen uitlopen en met maatregelen komen die de Partij van de Dieren, maar ook andere dierenactivisten in het parlement, de wind uit de zeilen nemen. Als dat goed en adequaat gebeurt, zo concludeert de vergadering, blijft er voor de partij weinig over.»
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Doe een Van der G’tje»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u uiteenzetten welke maatregelen zijn genomen tegen de schrijvers van dit stuk, nadat u het «smakeloos, gevoelloos en misplaatst» hebt genoemd?

  Direct na het incident is een indringend gesprek gevoerd met de betrokkenen. Zij kunnen zich volledig vinden in de verklaring van het ministerie dat het hier gaat om een volstrekt misplaatste, smakeloze, en gevoelloze uitspraak.
  Ik heb direct maatregelen genomen om herhaling van dit incident te voorkomen. Hiermee is voor mij als eindverantwoordelijke de zaak afgesloten.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat zowel de schrijver van het stuk als de redactie van «Met Name» verantwoordelijk zijn voor het in diskrediet brengen van uw ministerie met dit bericht?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In welke mate acht u zichzelf eindverantwoordelijk voor plaatsing van dit bericht en welke consequenties verbindt u daaraan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Ziet u de toonzetting van het bedoelde artikel als een incident, of zegt het iets over de houding op uw ministerie ten opzichte van de politiek?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Kunt u toelichten hoe u in het licht van voorgaande vraag het bericht beoordeelt van de Volkskrant van 27-11-2006 waarin topambtenaren van uw ministerie te kennen geven het als één van hun doelen te zien om de Partij voor de Dieren de wind uit de zeilen te nemen?2

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08756
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over misplaatste uitlatingen van ambtenaren (ingezonden 25 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2664
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over misplaatste uitlatingen van ambtenaren (ingezonden 25 mei 2010).