Kamervraag 2010Z07797

Het Zembla-programma "Wilders, profeet van de angst"

Ingediend 6 mei 2010
Beantwoord 21 juni 2010 (na 46 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07797.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2700.html
1. Zembla, 25 april 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de aankondiging van het Zembla-programma «Wilders, profeet van de angst»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het de taak van de staatsomroep een sfeer van haat en geweld te organiseren door een gekozen politicus weg te zetten als nazi?

  Ik neem afstand van de interpretatie die de heer Bosma geeft aan de uitzending van Zembla. Verder constateer ik dat we in Nederland geen staatsomroep hebben maar een onafhankelijke publieke omroep met een wettelijk vastgelegde taak. Het toezicht op de uitvoering van de taak is onafhankelijk geregeld via het Commissariaat voor de Media. Indien een omroep de wet overtreedt, is het aan de rechter om een oordeel te vellen. Als de heer Wilders zich onheus bejegend voelt, kan hij een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek of zich tot de rechter wenden wegens belediging.

 • Vraag 3
  Kunt u voorbeelden noemen van programma’s van de staatsomroep waarin linkse politici worden aangeduid als «profeten van angst»? Zo nee, is dit opnieuw een indicatie dat de Mediawet, die gebalanceerde programmering voorschrijft, niet wordt nageleefd? Welke maatregelen neemt u om dit te corrigeren?

  De Mediawet schrijft voor dat de Publieke Omroep een pluriform en gevarieerd programma-aanbod verzorgt dat de interesses van de gehele Nederlandse samenleving weerspiegelt. Dit kan betekenen dat er binnen programma’s ook wel eens minder genuanceerde uitspraken worden gedaan. Dat hoort bij de vrijheid van meningsuiting die wij in Nederland hoog achten. Uiteraard dient dat binnen de grenzen van de wet te blijven. De verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de programmering blijft daarbij altijd een zaak van de omroep zelf.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de VARA te herinneren welke kant VARA-oprichter Gerrit Jan Zwertbroek koos toen Nederland in 1940 bezet werd door de (nationaal) socialisten en hoelang zijn gevangenisstraf was?

  Deze vraag acht ik niet relevant in relatie tot deze uitzending van Zembla. Verder is het niet aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om omroepen te wijzen op activiteiten van haar (oud-)bestuurders.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07797
Volledige titel: Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Zembla-programma «Wilders, profeet van de angst» (ingezonden 6 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2700
Volledige titel: Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Zembla-programma «Wilders, profeet van de angst» (ingezonden 6 mei 2010).