Kamervraag 2010Z06481

De gevangenisstraf voor een Turks-Koerdische politica

Ingediend 12 april 2010
Beantwoord 29 april 2010 (na 17 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06481.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2368.html
1. de Volkskrant, 9 april 2010: »Koerdische politica Zana krijgt drie jaar»
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1378 (antwoord 1…
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het vonnis van de rechtbank van Diyarbakir tegen de Koerdische politica Leyla Zana vanwege een toespraak op het partijcongres van de DTP in december 2008 en deelname aan een demonstratieve bijeenkomst in november 2008?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat mevrouw Zana daarmee in totaal tot 13 gevangenisstraf is veroordeeld als gevolg van een aantal veroordelingen die zij kreeg voor uitlatingen die zij in de laatste jaren heeft gedaan?

  Ja.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich uw antwoord van 29 januari 2009 op Kamervragen waarin u stelt dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is en ook politieke uitspraken dient te omvatten?2 Staat u nog steeds achter dit oordeel? Bent u bereid dat ondubbelzinnig en rechtstreeks te melden aan de Turkse regering? Indien nee, waarom niet?

  Ja. Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht en omvat ook politieke uitspraken voor zover deze niet aanzetten tot haat of geweld. Het belang hiervan wordt zowel rechtstreeks als via de EU nadrukkelijk in gesprekken met de Turkse regering over het voetlicht gebracht. Mede op Nederlands aandringen heeft de Raad Algemene Zaken van december 2009 ook expliciet het belang van de vrijheid van meningsuiting onderstreept in de conclusies over Turkije, zie ook Kamerbrief 21 501-02 nr. 939 van 10 december vorig jaar.

 • Vraag 4
  Is het u bekend dat een van de vonnissen van mevrouw Zana, in dit geval van twee jaar, is gebaseerd op een speech die zij tijdens het Newrozfeest van 21 maart 2007 heeft gehouden?

  Ja.

 • Vraag 5
  Bent u bereid bij de volgende Newroz-viering (maart 2011) een hoge vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade te sturen om aanwezig te zijn als teken van steun aan de vrijheid van meningsuiting voor Koerdische politici? Bent u bereid in de EU aan te dringen eveneens hoge vertegenwoordigers naar de Newroz-viering te sturen? Indien nee, kunt u dat toelichten?

  De Nederlandse Ambassade volgt de ontwikkelingen omtrent het Koerdische vraagstuk in Turkije op de voet. Zo zijn vertegenwoordigers van onze Ambassade herhaaldelijk aanwezig geweest bij zaken waarbij de rechten van Koerdische activisten mogelijk in het geding zijn. Het waarborgen van de fundamentele rechten van burgers, zoals een eerlijke rechtsgang, is hierbij uitgangspunt. Ook is er voortdurend contact met activisten die zich inzetten voor de rechten van de Koerdische gemeenschap. Deelname aan een Newroz-viering door Nederlandse vertegenwoordigers sluit goed bij deze betrokken houding aan. Deelname van EU-partners zal in het overleg van de EU-Heads of Mission in Ankara aan de orde worden gesteld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06481
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gevangenisstraf voor een Turks-Koerdische politica (ingezonden 12 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2368
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gevangenisstraf voor een Turks-Koerdische politica (ingezonden 12 april 2010).