Kamervraag 2010Z06143

Het bericht dat Humanitas wil dat bestuurslid Rene Eekhuis opstapt nu hij raadslid voor de PVV is geworden in de gemeente Almere

Ingediend 7 april 2010
Beantwoord 22 april 2010 (na 15 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur gemeenten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06143.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2314.html
1. E-mails onderhands aan bewindspersoon verstrekt.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het feit1 dat Humanitas (district Noordwest) wil dat bestuurslid Rene Eekhuis opstapt omdat hij gemeenteraadslid is geworden voor de PVV in Almere, terwijl de heer Eekhuis helemaal niet wil stoppen met het vrijwillig organiseren van onder andere Kindervakantieweken voor Humanitas?
 • Vraag 2
  Is het waar dat in de statuten en gedragscode van Humanitas staat dat discriminatie, wat betreft politieke voorkeur, niet is toegestaan? Is het waar dat discriminatie op deze gronden in Nederland niet is toegestaan en dit ook voor Humanitas van toepassing is? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen tegen Humanitas?
 • Vraag 3
  Zijn er meer bestuursleden van Humanitas die naast deze vrijwillige functie een politieke functie voor een partij vervullen? Zo ja, hoeveel? Voor welke partijen?
 • Vraag 4
  Hoeveel subsidie ontvangt Humanitas jaarlijks van het Rijk, de provincies en de gemeenten? Bent u bereid deze subsidiestroom stop te zetten indien de vereniging Humanitas bij dit besluit blijft?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06143
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Humanitas wil dat bestuurslid Rene Eekhuis opstapt nu hij raadslid voor de PVV is geworden in de gemeente Almere (ingezonden 7 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2314
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Humanitas wil dat bestuurslid Rene Eekhuis opstapt nu hij raadslid voor de PVV is geworden in de gemeente Almere (ingezonden 7 april 2010).