Gepubliceerd: 31 augustus 2022
Indiener(s): Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap spoor verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36126-7.html
ID: 36126-7
Origineel: 36126-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 31 augustus 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt voor onderdeel A een aanhef ingevoegd, luidende:

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Toelichting

In deze nota van wijziging wordt een wetstechnische omissie hersteld. Deze nota van wijziging heeft geen uitvoeringsgevolgen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf