Kamerstuk 35665-9

Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

Dossier: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten


78,0 %
22,0 %

DENK

BIJ1

SGP

D66

BBB

GL

Groep Van Haga

FVD

CU

CDA

PVV

Fractie Den Haan

PvdA

JA21

VVD

PvdD

SP

Volt


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebruik van nicotinezakjes zonder tabak steeds populairder wordt;

constaterende dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gebruik van dergelijke nicotinezakjes effecten op het hartritme kan veroorzaken, nicotineverslaving op kan wekken en in stand kan houden en een nadelig effect op de ontwikkeling van het jonge brein kan hebben, en dus schadelijk voor de gezondheid is;

overwegende dat het RIVM daarom adviseert het gebruik van nicotinezakjes te ontmoedigen;

verzoekt de regering, om nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet te brengen;

verzoekt de regering tevens, te bezien of, totdat nicotinezakjes onder de Tabaks- en rookwarenwet vallen, de handhavingsmogelijkheden van de

Warenwet te gebruiken zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Bikker

Gündoğan