Kamerstuk 35579-7

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over een eerlijke verdeling van de ODE-tarieven

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Gepubliceerd: 26 oktober 2020
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35579-7.html
ID: 35579-7
Wijzigingen: 35579-9

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA

Ontvangen 26 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «€ 0,0851 in 2021 en € 0,0865 in 2022» vervangen door «€ 0,0457 in 2021 en € 0,0464 in 2022».

2. In onderdeel 2 wordt «€ 0,0235 in 2021 en € 0,0239 in 2022» vervangen door «€ 0,0126 in 2021 en € 0,0128 in 2022».

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,0232 in 2021 en € 0,0236 in 2022» vervangen door «€ 0,2299 in 2021 en € 0,2337 in 2022».

4. In onderdeel 5 wordt «€ 0,0851 in 2021 en € 0,0865 in 2022» vervangen door «€ 0,0457 in 2021 en € 0,0464 in 2022».

5. In onderdeel 6 wordt «€ 0,0137 in 2021 en € 0,0139 in 2022» vervangen door «€ 0,0073 in 2021 en € 0,0075 in 2022».

6. In onderdeel 7 wordt «€ 0,0089 in 2021 en € 0,0090 in 2022» vervangen door «€ 0,0048 in 2021 en € 0,0048 in 2022».

7. In onderdeel 9 wordt «€ 0,0232 in 2021 en € 0,00236 in 2022» vervangen door «€ 0,2299 in 2021 en € 0,2337 in 2022».

II

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «€ 0,0300 in 2021 en € 0,0305 in 2022» vervangen door «€ 0,0224 in 2021 en € 0,0227 in 2022».

2. In onderdeel 2 wordt «€ 0,0411 in 2021 en € 0,0418 in 2022» vervangen door «€ 0,0307 in 2021 en € 0,0312 in 2022».

3. In de onderdelen 4 en 5 wordt «€ 0,0004 in 2021 en € 0,0005 in 2022» telkens vervangen door «€ 0,0285 in 2021 en € 0,0289 in 2022».

Toelichting

Met dit amendement wijzigen de indieners de ODE-tarieven van de hoogste schijf zodanig dat 50% van de opbrengsten van de ODE-regeling wordt opgebracht door de zware industrie. Als gevolg hiervan kunnen de tarieven van de laagste twee schijven naar beneden worden bijgesteld.

Met de huidige verdeling betalen huishoudens, mkb-bedrijven en zelfs scholen en ziekenhuizen procentueel méér dan de zwaarste industrie. Dit terwijl de regeling ooit in het leven is geroepen om door financiële prikkels tot verduurzaming te komen. De tarieven in de schijf waar de grootverbruikers onder vallen zijn echter zodanig laag, dat juist de grootste uitstoters het minst worden belast. Binnen de sector bedrijven zijn de kleinere mkb-bedrijven verantwoordelijk voor 80% van de opbrengsten, de zwaarste industrie slechts voor 20%.

De indieners willen met dit amendement bereiken dat de grootste uitstoters hun eerlijke deel betalen, in lijn met de motie Beckerman cs (32 813, nr. 351) die verzoekt huishoudens en het mkb niet op te laten draaien voor de kosten van de transitie in de industrie.

Beckerman Alkaya