Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 november 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Agenderen - plenair debat
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)