Kamerstuk 35367-17

Motie van het lid Nijboer c.s. over ontmoedigen van kwartaalrapportages en stimuleren van loyaliteitsaandelen

Dossier: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap


61,3 %
38,7 %

PVV

Van Haga

D66

Krol

CU

GL

SP

DENK

PvdD

PvdA

VVD

CDA

50PLUS

vKA

SGP

FvD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijnlands model is gericht op diverse stakeholders en de lange termijn;

overwegende dat nog altijd kortetermijnbelangen de overhand kunnen krijgen;

verzoekt het kabinet, voorstellen te doen om kwartaalrapportages te ontmoedigen en loyaliteitsaandelen te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Van den Berg

Van der Lee