Kamerstuk 35316-15

Motie van het lid Peters over een maatschappelijke kosten- en batenanalyse bij de evaluatie van de wet

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


100,0 %
0,0 %

50PLUS

PvdA

SGP

Van Haga

PVV

D66

SP

vKA

CU

CDA

PvdD

FvD

DENK

GL

VVD


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat problematische schulden vaak samengaan of oorzaak zijn van andere problemen waar gezinnen mee kampen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen en zorg;

overwegende dat een maatschappelijke kosten- en batenanalyse kan helpen om een inschatting te maken over de besparing van zorgkosten wanneer schulden effectief worden bestreden;

verzoekt de regering, om bij de evaluatie van de wet een dergelijke maatschappelijke kosten- en batenanalyse te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters