Kamerstuk 35316-14

Motie van het lid Peters over periodiek overleg tussen gemeenten en organisaties over schuldpreventie

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


86,7 %
13,3 %

FvD

50PLUS

PVV

D66

VVD

SGP

CU

GL

Van Haga

PvdD

PvdA

CDA

SP

vKA

DENK


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maatschappelijke instellingen, zoals zorgcoöperaties, stichting Leergeld, voedselbanken, SchuldHulpMaatje en kerken op een laagdrempelige manier betrokken zijn bij mensen met problematische schulden;

van oordeel dat deze maatschappelijke organisaties beter betrokken moeten worden bij vroegsignalering van schuldenproblematiek door de gemeente;

verzoekt de regering, om met gemeenten in gesprek te gaan en te bevorderen dat gemeenten periodiek met de betrokken maatschappelijke organisaties overleggen over preventie van schulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters