100,0 %
0,0 %

Van Kooten-Arissen

FVD

50PLUS

Van Haga

DENK

SGP

PVV

D66

SP

VVD

CDA

PvdD

PvdA

CU

GL


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN DER LINDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 10 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor kleine ondernemers de naleving van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zowel administratieve lasten als veiligheidsrisico’s met zich meebrengt,

overwegende dat er nu al signalen zijn van ondernemers die bedreigd worden omdat zij een melding doen van ongebruikelijke transacties,

van mening dat naleving van deze implementatiewet niet mag leiden tot gevaar voor kleine ondernemers noch tot verdringing van kleine ondernemingen vanwege te hoge administratieve lasten,

verzoekt de regering de uitwerking van deze wet op kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de kamer uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Van der Linde