Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 december 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Mededeling
Ter informatie
Nota van wijziging
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet