Kamerstuk 35167-13

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over individuele plannen van aanpak voor medewerkers na sluiting van de kolencentrale

Dossier: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)


100,0 %
0,0 %

PVV

VVD

GL

SP

FvD

SGP

DENK

50PLUS

CDA

PvdD

CU

PvdA

D66


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S.

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het sluiten van de kolencentrale er directe en indirecte banen zullen verdwijnen;

overwegende dat we een belangrijke opgave hebben om de groep mensen die dat raakt een nieuw perspectief op werk te bieden;

verzoekt de regering, om in haar aanpak voor de betreffende medewerkers van de kolencentrale met het UWV en werkgevers, voor alle betrokkenen te komen tot een individueel plan van aanpak met speciale aandacht voor een individueel leer- of werkaanbod en de beschikbare middelen waar mogelijk om te zetten in een persoonlijk ontwikkelbudget, en de Kamer over de uitwerking van deze aanpak te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Sienot

Dik-Faber

Agnes Mulder