Gepubliceerd: 14 december 2018
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35072-4.html
ID: 35072-4

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 14 december 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie, Hendrickx