Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)