Kamerstuk 34972-40

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Middendorp ter vervanging van nr. 36 over bij AMvB regels (kunnen) stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

Dossier: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Gepubliceerd: 10 februari 2020
Indiener(s): Jan Middendorp (VVD), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-40.html
ID: 34972-40
Origineel: 34972-36

86,7 %
13,3 %

D66

Van Haga

PvdD

DENK

PvdA

VVD

GL

SGP

PVV

vKA

FVD

CU

50PLUS

SP

CDA


Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN MIDDENDORP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36

Ontvangen 10 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 13, eerste lid, wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: De eisen behelzen in ieder geval een leveringsplicht en kunnen regels inzake te hanteren tarieven behelzen.

Toelichting

Bij algemene maatregel van bestuur op basis van artikel 9, vierde lid, zullen aan de leveranciers van private burgermiddelen eisen worden opgelegd. Dat betreft in ieder geval een leveringsplicht en te hanteren tarieven. Dit amendement betreft een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen en schept de mogelijkheid om ook tariefregels te stellen voor bedrijfs- en organisatiemiddelen. Dit kan nodig zijn om de middelen betaalbaar te houden, maar ook om binnen het stelsel te kunnen ingrijpen wanneer er bijvoorbeeld aan prijsmanipulatie wordt gedaan door aanbieders.

Van der Molen Middendorp