Kamerstuk 34972-32

Motie van het lid Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

Dossier: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Gepubliceerd: 5 februari 2020
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-32.html
ID: 34972-32

99,3 %
0,7 %

PVV

DENK

CDA

vKA

PvdA

50PLUS

VVD

Van Haga

FVD

PvdD

CU

D66

GL

SP

SGP


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

enerzijds en voor bedrijven en organisaties anderzijds;

overwegende dat het perspectief van de gebruiker leidend moet zijn bij de inrichting van het systeem van identificatiemiddelen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze een publiek middel kan worden verschaft als bedrijfs- en organisatiemiddel, dan wel hoe de elD-ontwikkeling aangegrepen kan worden om een geïntegreerd burger- en bedrijfs- en organisatiemiddel tot stand te brengen, en de Kamer hierover voor 1 december 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen