Kamerstuk 34972-27

Motie van het lid Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers

Dossier: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S.

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het digitaal doen van belastingaangifte gebruik moet worden gemaakt van inlogmiddelen, zoals eHerkenning;

van mening dat het principieel onjuist is om te betalen voor het doen van belastingaangifte;

van mening dat het doen van belastingaangifte net als nu het geval is voor iedereen, burgers en ondernemers, gratis is en zou moeten blijven;

verzoekt de regering, zo snel als mogelijk met een voorstel te komen zodat ondernemers weer gratis digitaal belastingaangifte kunnen doen;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met door ondernemers reeds gemaakte kosten in de periode dat er geen gratis digitaal alternatief was;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Van der Graaf

Van Otterloo