86,7 %
13,3 %

FvD

VVD

CDA

GL

PVV

D66

SP

SGP

PvdA

DENK

PvdD

CU

50PLUS


Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de implementatie van Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving vaak geen volledig overzicht voorhanden is van de wijze waarop andere EU-lidstaten omgaan met lidstaatopties;

overwegende, dat het voor de informatiepositie van de Kamer belangrijk is om te weten hoe landen omgaan met lidstaatopties bij de implementatie van Europese wetgeving;

verzoekt de regering, om zich in Europees verband in te zetten dat de Europese Commissie zorgt voor het transparant maken van door lidstaten gekozen lidstaatopties;

verzoekt de regering, om bij implementatie van toekomstige Europese regelgeving te beargumenteren waarom wordt gekozen voor welke lidstaatoptie en te beschrijven wat de gevolgen van deze keuze zijn in relatie tot het Europese speelveld;

Van der Lee

Snels

Nijboer

Paternotte

Leijten