Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Hierbij delen wij mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Groot en Gesthuizen, het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekenden.

Nijboer Alkaya