Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN VLIET

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2016

Naar aanleiding van het vervolgdebat (Handelingen II 2015/16, nr. 96, debat over toeslag gebruik betaalkaarten) over mijn initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een verbod op toeslagen bij het gebruik van betaalmiddelen voor consumenten (Kamerstuk 34 291) vroeg de Kamer bij monde van het lid Ronnes om een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van mijn voorstel: wat valt er wel onder straks en wat niet?

Hierbij treft u de gevraagde uitleg aan, zowel in tekst als schematisch.

De reikwijdte van het initiatief is nu volledig gebaseerd op de PDS II.

Eronder vallen daarmee:

  • betalingen waarvan de afwikkelingsvergoedingen (interchange fees) vallen onder de Verordening Afwikkelingsvergoedingen, namelijk betalingen met in de EER uitgegeven debetkaarten inclusief pinbetalingen/contactloos/mobiel; betalingen met in de EER uitgegeven creditcards en met prepaidkaarten EN

  • betaaldiensten waarop de zogenaamde SEPA Verordening can toepassing is, namelijk overboekingen en automatische incasso’s in euro’s binnen de EER.

Hieronder het schema:

Betaalmiddelen onder art. 62 (4) PSD II
 

Wel

Niet

Betaalinstrumenten waarvan de afwikkelingsvergoedingen onder hoofdstuk II van Verordening (EU) 2015/571 vallen

Betalingen met in de EER uitgegeven:

• Debetkaarten (pinbetalingen, inclusief contactloze pinbetalingen en mobiele betalingen gebaseerd op pinbetalingen)

• Creditcards, voor het overgrote deel (waaronder alle betalingen met consumentencreditcards van Mastercard en VISA)

• Prepaid kaarten (o.a. prepaid Mastercard/ VISA)

• Betalingen met commerciële (credit)cards, d.w.z. kaarten uitgegeven aan zakelijke partijen uitsluitend voor zakelijke uitgaven

• Betalingen met kaarten uitgegeven door driepartijen-schemes (bv. American Express, Diners), waarbij geen gebruik gemaakt wordt van licenties, co-brandingpartners of agenten

• Betalingen met kaarten die buiten de EER uitgegeven zijn (dit kan belangrijk zijn bij e-commerce, maar ook bv. bij winkels of horeca in toeristische gebieden)

Betaaldiensten waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 van toepassing is

• Overschrijvingen en automatische incasso’s in euro, binnen de EER

• Diensten gebaseerd op overschrijvingen of incasso’s met aanvullende kenmerken

• Overschrijvingen en incasso’s in andere valuta’s dan de euro

• Overschrijvingen en incasso’s van buiten de EER

Ik vertrouw erop de woordvoerders hiermee de gevraagde extra informatie te hebben gegeven.

Van Vliet