Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 21 juni 2016
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Voorzetting (plenair debat)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Ter informatie
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)