Gepubliceerd: 1 mei 2015
Indiener(s): Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-8.html
ID: 34042-8
Origineel: 34042-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 mei 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van artikel III tot artikel IV wordt een nieuw artikel III ingevoerd, luidende:

ARTIKEL III

In artikel 1, onderdeel 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in het onderdeel «de Wet personenvervoer 2000» de zinsnede «19a, tiende lid 30, vierde lid,» vervangen door: 19a, tiende lid, 30, derde lid,.

Toelichting

In verband met de voorgestelde wijziging van artikel 30 van de Wet personenvervoer 2000 is het noodzakelijk om de verwijzing naar dat artikel in de Wet op de economische delicten aan te passen. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ontbrekende komma na «19a, tiende lid» alsnog te plaatsen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld