Gepubliceerd: 16 juni 2014
Indiener(s): Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33685-14.html
ID: 33685-14
Wijzigingen: 33685-17

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit verruimt;

overwegende dat de effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten op onderdelen vooralsnog niet gegeven is;

verzoekt de regering, de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit na drie jaar te evalueren op effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen