Gepubliceerd: 16 februari 2012
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-14.html
ID: 33065-14

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN KLAVER

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de dienstverlening met de wijziging van de SUWI vergaand wordt afgebouwd;

overwegende, dat er geen verschuiving van verantwoordelijkheden heeft plaatsgevonden binnen de SUWI;

constaterende, dat de wijziging van de SUWI de ambitie uitspreekt dat de aangeboden dienstverlening van een vergelijkbaar niveau blijft als voor de wijziging;

overwegende, dat een toetsing van die ambitie na afloop van de implementatieperiode in 2015 vooralsnog ontbreekt;

verzoekt de regering om heldere evaluatiecriteria op te stellen en roept de regering op om in 2015 te evalueren of de dienstverlening van een vergelijkbaar niveau is gebleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Klaver