Gepubliceerd: 16 februari 2012
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-13.html
ID: 33065-13

18,0 %
82,0 %

VVD

CU

PvdD

PVV

SGP

D66

PvdA

SP

GL

CDA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de digitale coach en de mogelijkheid tot persoonlijk contact bij de begeleiding van WW-gerechtigden na twaalf maanden wegvalt;

van mening, dat als deze intensievere begeleiding wegvalt na twaalf maanden, de groep langdurige werklozen minder goed wordt bereikt;

van mening, dat juist de langdurige werklozen bereikt moeten worden aangezien hun aantal met 40% van het totaal aantal werklozen boven het OESO-gemiddelde ligt;

verzoekt de regering om de digitale coaching en het persoonlijk contact niet na twaalf maanden te stoppen en als dekking de digitale coaching te laten ingaan vanaf vier maanden in plaats van drie maanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya