Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 31 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt aan artikel 5a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

II

In artikel II wordt aan artikel 7b, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

III

In artikel III wordt aan artikel 5b, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

IV

In artikel IIIA wordt aan artikel 9a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

V

In artikel IV, punt twee, wordt aan het negende lid een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

VI

In artikel V, onderdeel B, wordt aan artikel 1.3.9, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

VII

In artikel VI wordt aan artikel 5, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

VIII

In artikel VII wordt aan artikel 1.21, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

IX

In artikel VIII wordt aan artikel 4b, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

X

In artikel IX wordt aan artikel 3a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XI

In artikel X, onderdeel A, wordt aan artikel 1.51a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XII

In artikel X, onderdeel B, wordt aan artikel 2.9a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XIII

In artikel XI, onderdeel A, wordt aan artikel 3a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XIV

In artikel XII, onderdeel B, wordt aan artikel 10b, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XV

In artikel XIII, onderdeel A, wordt aan artikel 40a, vierde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XVI

In artikel XIV, onderdeel D, wordt aan artikel 13b, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XVII

In artikel XIV, onderdeel F, wordt aan artikel 25, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XVIII

In artikel XV wordt aan artikel 15a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XIX

In artikel XVII, onderdeel B, wordt aan artikel 9a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

XX

In artikel XIX wordt aan artikel 6.10a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat in elk geval regels omtrent het verplicht melden van gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld, bedoeld in artikel 21b van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg, na het toepassen van de meldcode.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat stap 5 van de verplichte meldcode, het doen van een melding bij het AMK of het SHG betreft.

Agema