Kamerstuk 32123-XIV-62

Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 16 november 2009
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIV-62.html
ID: 32123-XIV-62

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 62
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2009

Hierbij stuur ik u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het amendement Cramer (31 700 XIV, nr. 55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben.

Begin dit jaar heb ik de provincie Overijssel verzocht om met voorstellen te komen voor de besteding van de middelen uit het amendement. In juni 2009 heb ik drie voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel ontvangen om de middelen te besteden. Naar aanleiding van deze voorstellen heb ik inmiddels middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van een proef met energie uit biomassa en ten behoeve van de professionalisering ondernemerschap en promotieactiviteiten.

Het voorstel van GS om éénmalig middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van aanvullend natuurbeheer door rietsnijders, is getoetst op EU-conformiteit. De aanvulling op de bestaande beheersvergoeding kan op grond van de de-minimisregels voor staatssteun worden uitgekeerd. De provincie Overijssel zal de uitkering van deze vergoeding verder inregelen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

G. Verburg