Kamerstuk 32123-XIII-45

Afschrift adviesaanvraag over het sociaal-economische beleid op middellange termijn

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 9 december 2009
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-45.html
ID: 32123-XIII-45

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 45
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2009

Hierbij doe ik u een informatiekopie toekomen van de adviesaanvraag die ik namens het kabinet aan de Sociaal Economische Raad aanbied, over het te voeren sociaal-economische beleid op middellange termijn.1

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.