Kamerstuk 32123-XIII-34

Motie Van der Ham en Elias over verbetering van het beleid voor handelsmissies

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ELIAS

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat handels- en economische missies noodzakelijk zijn voor open handelsrelaties en dynamische economische ontwikkeling;

verzoekt de regering het beleid rond handels- en economische missies te verbeteren door:

– de doorlooptijd van het CPA-programma (Collectieve Promotionele Activiteiten) te verkorten,

– meerdere tenderronden binnen het CPA-programma aan te bieden dan de huidige twee per jaar,

– de reizen van de relevante departementen (EZ, V en W, LNV, BZK/OS) middels de Strategische Reisagenda nauwkeuriger af te stemmen en in samenwerking met het bedrijfsleven meer complementair te maken met de CPA-missies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Elias