Kamerstuk 32123-XIII-31

Motie Vendrik c.s. over inzet in Europees verband voor een CO2-norm voor energiecentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 31
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat energiebedrijven vier nieuwe kolencentrales in Nederland willen bouwen;

overwegende, dat de bouw van vier nieuwe kolencentrales het halen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen ernstig bedreigt en duurzame energie van de markt zal drukken;

overwegende, dat het Europees Parlement en de EU-Raad op korte termijn de IPPC-richtlijn zullen herzien en dat dit de mogelijkheid biedt om een CO2-norm voor energiecentrales in te voeren;

verzoekt het kabinet om zich in Europees verband in te zetten voor een CO2-norm van 350 gram CO2 per kWh geproduceerde energie en zelf het goede voorbeeld te geven door voor 1 maart 2010 met voorstellen te komen om zelf in Nederland alvast een dergelijke CO2-norm in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Gesthuizen

Ouwehand