Kamerstuk 32123-XIII-19

Motie Elias en Van der Ham over samenvoeging van drie ministeries tot het ministerie van Ondernemen en Werkgelegenheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Ton Elias (VVD), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-19.html
ID: 32123-XIII-19

16,7 %
83,3 %

D66

VVD

GL

CDA

PvdD

CU

PVV

SP

Lid-Verdonk

SGP

PvdA


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN VAN DER HAM

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een gedeelte van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van ondernemerschap in Nederland;

constaterende, dat het samenvoegen van deze ministeries in het belang is van ondernemend Nederland;

verzoekt de regering aan de Kamer voor 1 februari 2010 een voorstel te doen toekomen dat bij de eerstkomende kabinetsformatie kan worden besproken, om deze ministeries samen te voegen tot een ministerie van Ondernemen en Werkgelegenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Van der Ham