Kamerstuk 32123-X-50

Motie Brinkman over een overzicht van alle adviezen van de IGK

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 2 december 2009
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-50.html
ID: 32123-X-50

31,3 %
68,7 %

GL

PvdD

PvdA

VVD

PVV

Verdonk

SP

D66

SGP

CDA

CU


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 50
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld 2 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de IGK niet alle informatie opneemt in zijn jaarverslag en de minister niet alle adviezen van de IGK opvolgt;

overwegende, dat hier veel meer duidelijkheid over moet komen zodat de IGK daadwerkelijk zijn vermeende onafhankelijke en controlerende rol kan uitvoeren en de Kamer hierdoor de regering ook beter kan controleren;

verzoekt de regering om een overzicht te geven van alle adviezen van de IGK en hierbij te vermelden welke van de adviezen zijn overgenomen en welke van de adviezen niet zijn overgenomen door de minister van Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman