Kamerstuk 32123-VIII-88

Motie Van der Ham over de mogelijkheid van een erkenning voor twee jaar

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 november 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-88.html
ID: 32123-VIII-88

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 88
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overheid streng dient toe te zien op het nakomen van de Mediawet;

overwegende, dat het bekorten van de erkenning een zinvolle straf kan zijn om beter gedrag af te dwingen;

verzoekt de regering in de Mediawet een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt, in bepaalde gevallen de erkenningen slechts voor twee jaar toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham