Kamerstuk 32123-VIII-86

Motie Van der Ham c.s. over centralisatie van administratie, personele aangelegenheden, automatisering en financieel beheer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 86
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ledenomroepen een grote rol spelen in het aanbod van pluriforme en kwalitatief hoogstaande programma’s;

overwegende, dat grote delen van de backoffice-taken losstaan van de autonome, inhoudelijke bijdragen van omroepen aan genoemde programma’s;

constaterende, dat zowel de 2.42-omroepen als de omroepen RVU, NPS en Teleac zich al opmaken voor organisatorische samenwerking;

constaterende, dat de volgende concessieperiode in 2015 zal eindigen;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de raad van bestuur van de publieke omroep en de ledenorganisaties om te komen tot centralisatie van administratie, personele aangelegenheden, automatisering en financieel beheer, en deze operatie in ieder geval af te ronden vóór het einde van de volgende concessieperiode in 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Peters

Remkes