Kamerstuk 32123-VIII-69

Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 25 november 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting beroepsonderwijs financiƫn onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-69.html
ID: 32123-VIII-69

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 69
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2009

In het kader van de behandeling van de OCW-begroting 2010 is het amendement 32 123 VIII, nr. 60 ingediend, waarin wordt voorgesteld € 110 mln. structureel uit te trekken voor een OV-kaart voor 16- en 17-jarige mbo-studenten via verhogen van de Inkomstenbelasting.

Omdat betreffende door het lid Bashir bij het Belastingplan 2010 ingediende amendement 32 128, nr. 14 niet is aanvaard, is de voor een OV-kaart voor 16- en 17-jarige mbo-studenten beoogde dekking niet beschikbaar. Bovendien staan de begrotingsregels niet toe extra uitgaven te dekken met extra ontvangsten.

Derhalve ontraad ik amendement 32 123 VIII, nr. 60.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk