Kamerstuk 32123-VIII-67

Gew motie Jasper van Dijk en Besselink over aanscherpen van het toezicht op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 38)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 67
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BESSELINK

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 38 Voorgesteld 24 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gewenst is dat bevoegde docenten voor de klas staan;

constaterende, dat dit nog te vaak niet het geval is;

constaterende, dat scholen tegenwoordig zonder toestemming van de inspectie onbevoegde docenten voor de klas mogen zetten;

verzoekt de regering het toezicht aan te scherpen op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen;

verzoekt de regering voorts te onderzoeken hoe de wet BIO is aan te scherpen zodat deze wet meer wordt toegesneden op de huidige opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende wens om meer bevoegde docenten lessen te laten verzorgen en hierover voor 1 mei te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Besselink