Kamerstuk 32123-VIII-66

Reactie op verzoek om informatie inzake effectenonderzoek en pilots over vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 20 november 2009
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting financiƫn onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-66.html
ID: 32123-VIII-66

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 66
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2009

U heeft per brief van 19 oktober jongstleden (2009Z19276/2009D50869) aangegeven met belangstelling kennis te hebben genomen van het Inspectierapport over het EarlyBird-project in Rotterdam. In deze brief herhaalt u bovendien uw verzoek van 23 april 2009 aan mij om aan te geven wanneer ik de Kamer zal informeren over de uitkomsten van de aangekondigde pilots 15 procent vvto en het effectenonderzoek vvto.

Bijgevoegd treft u een kopie van mijn brief van 2 juni 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 191) waarin ik, in reactie op uw eerdere verzoek, aangeef naar verwachting eind 2012 de eindresultaten aan de Kamer te kunnen aanbieden van zowel de pilots 15 procent vvto als het effectenonderzoek vvto. Er is minimaal een experimenteerperiode van twee schooljaren nodig zodat met het effectenonderzoek gedegen uitspraken gedaan kunnen worden over onder andere de invloed van vroeg vreemdetalenonderwijs op het Nederlands.

In mijn brief van 2 juni 2009 heb ik bovendien aangegeven in het voorjaar van 2010 de Kamer te willen berichten over de opzet en start van bovengenoemde projecten.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma