Kamerstuk 32123-VIII-56

Motie Pechtold/Dibi over de Europese vlag laten wapperen op scholen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting europese zaken financiƫn internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-56.html
ID: 32123-VIII-56

6,7 %
93,3 %

PVV

D66

GL

PvdA

CU

VVD

CDA

SGP

Verdonk

SP

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 56
MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DIBI

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat indien de Kamer besluit om op Nederlandse scholen een driekleur te laten wapperen;

verzoekt de regering te bevorderen dat de Europese vlag er dan naast wappert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Dibi