Kamerstuk 32123-VIII-52

Motie Pechtold over lessen lichamelijk opvoeding als verplicht onderdeel van de pabo

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn sport
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-52.html
ID: 32123-VIII-52

8,7 %
91,3 %

VVD

PVV

CU

CDA

Verdonk

PvdD

SP

SGP

PvdA

GL

D66


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 52
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bevoegde vakleraren lichamelijke opvoeding van belang zijn voor het geven van voldoende en goede gymlessen op basisscholen;

overwegende, dat de huidige studenten aan de pabo niet de bevoegdheid krijgen voor het geven van lessen lichamelijke opvoeding;

overwegende, dat kinderen die gezond zijn beter leren;

verzoekt de regering lessen lichamelijke opvoeding een verplicht onderdeel van de pabo te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold