Kamerstuk 32123-VIII-38

Motie Jasper van Dijk over een ontheffingsregeling voor onbevoegde docenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-38.html
ID: 32123-VIII-38
Wijzigingen: 32123-VIII-64

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 38
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat steeds meer docenten onbevoegd voor de klas staan;

constaterende, dat scholen bij de inspectie geen ontheffing meer hoeven te vragen om een onbevoegde docent voor de klas te zetten;

verzoekt de regering een voorstel te doen voor een ontheffingsregeling voor onbevoegde docenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk