Kamerstuk 32123-VIII-37

Motie Jasper van Dijk over afzien van de geplande bezuinigingen op het basisonderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


25,5 %
74,5 %

PvdD

GL

SP

VVD

CU

D66

Verdonk

SGP

CDA

PvdA

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 37
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is om vanaf 2011 structureel circa € 90 mln. te bezuinigen op het basisonderwijs;

verzoekt de regering af te zien van de geplande bezuinigingen op het basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk