Kamerstuk 32123-VIII-104

Visiedocument BSOS-Schipperskinderen in de toekomst.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 17 december 2009
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting financiƫn onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-104.html
ID: 32123-VIII-104

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 104
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

Naar aanleiding van uw verzoek van 24 november 2009 (2009Z20849/2009D58434), geef ik u hierbij een reactie op het visiedocument BSOS-Schipperskinderen in de toekomst.

Alvorens ik mijn reactie geef, wil ik opmerken dat de schipperskinderen binnen het primair onderwijs speciale aandacht krijgen. Deze bijzondere aandacht bestaat uit een drietal componenten, namelijk:

1. De financiering van het Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK), waarmee jaarlijks een bedrag van circa € 1 miljoen is gemoeid;

2. Een extra bekostiging die de schoolbesturen ontvangen voor de scholen waar schipperskinderen staan ingeschreven. Hiermee is jaarlijks een bedrag van circa € 600 000,– gemoeid;

3. Een bijdrage van jaarlijks ruim € 60 000,– aan de vereniging Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) in haar hoedanigheid als partner van het Landelijk Informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD).

Het BSOS maar ook het LOVK zijn organisaties die de onderwijsbelangen van de schipperskinderen hoog in het vaandel hebben staan. Dat blijkt uit de specifieke maatregelen die door deze organisaties voor de schipperskinderen worden getroffen. Door deze specifieke maatregelen worden de schipperskinderen de mogelijkheid geboden om zich in het onderwijs optimaal te kunnen ontwikkelen. Eén van deze maatregelen is gericht op een doorgaande leerlijn in het onderwijs.

In het visiedocument beschrijft het BSOS nog eens de specifieke maatregelen die thans al worden getroffen voor deze kinderen, met een nog grotere nadruk op de doorgaande lijn. Daarmee geeft het BSOS aan de ingezette koers de komende jaren te willen blijven varen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat schipperskinderen zich de komende jaren optimaal kunnen blijven ontplooien in het onderwijs en dat juich ik van harte toe.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma