Kamerstuk 32123-VIII-100

Verschijnen advies Onderwijsraad Positie ouders en defuseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 8 december 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiƫn onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-100.html
ID: 32123-VIII-100

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 100
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2009

Op verzoek van uw Kamer zou de Onderwijsraad in 2009 een advies uitbrengen over de positie van de ouders in het onderwijs. Daarin wordt ook het thema defuseren («opting out») meegenomen. De Onderwijsraad heeft laten weten dat dit advies in het eerste kwartaal van 2010 zal verschijnen, en rechtstreeks aan uw Kamer zal worden toegestuurd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk