Kamerstuk 32123-VI-69

Amendement van het lid Spekman c.s. ter vervanging van nr. 68 over opvang aan asielzoekers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


79,3 %
20,7 %

SGP

SP

CU

PvdA

GL

D66

PVV

VVD

CDA

Verdonk

PvdD


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 69
AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 681

Ontvangen 3 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 15 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 15 000 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 15 000 (x € 1 000).

Toelichting

Het amendement ziet op de financiering van de motie Spekman (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 846, nr. 4, 17 december 2008). In 2010 wordt opvang geboden aan zieke uitgeprocedeerde asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland gedurende de procedure van hun aanvraag voor verblijf op medische gronden. De motie voorkomt dat er zieke mensen met rechtmatig verblijf op straat belanden.

De dekking van deze motie wordt gevonden in het gedurende 2010 doorstarten van de Taskforce Huisvesting Statushouders. Deze Taskforce heeft in de jaren 2007–2009 (afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet) bewerkstelligd dat in korte tijd vrijwel de gehele doelgroep van de pardonregeling in gemeenten is gehuisvest. Deze succesvolle operatie verdient een vervolg en die wordt met de doorstart gerealiseerd. De doorstart zal, zo is de ervaring tijdens het huisvesten van Pardonstatushouders tussen 2007 en 2009, zorgen voor een versnelling van de uitstroom van statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) uit de centrale opvang van het COA naar de gemeenten. Statushouders zullen derhalve minder lang in de opvang van het COA verblijven. De besparing die dit naar verwachting opbrengt is € 15 000 (x € 1 000) op jaarbasis. Dit amendement regelt dat die opbrengst wordt ingezet voor de financiering van de motie-Spekman. Indien de genoemde besparing onverhoopt niet wordt gehaald, moet de overige benodigde besparing worden gevonden in artikel 15 van de Justitiebegroting. De kosten van de doorstart van de Taskforce Huisvesting Statushouders bedragen voor 2010 voor het Justitiedeel€ 500 (x € 1 000).

Spekman

Van Haersma Buma

Anker


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting.