Kamerstuk 32123-VI-50

Motie Fritsma over een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


6,0 %
94,0 %

CU

PvdA

PvdD

D66

SGP

PVV

GL

CDA

VVD

SP

Verdonk


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 50
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om zorg te dragen voor een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma