Kamerstuk 31792-XVI-5

Amendement van het lid Dijsselbloem om het verplichtingen- en uitgavenbedrag in artikel 46 sport te verhogen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 17 december 2008
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn sport
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-XVI-5.html
ID: 31792-XVI-5

44,7 %
55,3 %

PvdA

Verdonk

CU

D66

PvdD

CDA

GL

SP

PVV

VVD

SGP


31 792 XVI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 5
AMENDEMENT VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Ontvangen 17 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 46 Sport worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12 500 (x € 1 000).

Toelichting

Deelnemen aan sportactiviteiten is bij uitstek een manier om anderen te leren kennen, te leren waarderen en waarden met elkaar te delen. Doelstellingen met betrekking tot sportdeelname, integratie en versterking van de wijk kunnen zo goed worden gecombineerd.

Voor meedoen aan sport was om die reden geld gereserveerd op de begroting. Het bedrag is echter niet toereikend gebleken: niet alle sportbonden konden worden betrokken in het programma en niet alle ingediende aanvragen konden worden gehonoreerd.

Met het bedrag van de verhoging kunnen reeds vastgelegde verplichtingen eerder worden vertaald in middelen voor de KNVB. Daarnaast stelt het amendement de KNVB in staat een lang gekoesterde wens te vervullen: de uitbreiding van het programma van G11 naar G31. Het amendement maakt daarmee in 2009 en 2010 middelen vrij om tegemoet te komen aan de wens van bonden en verenigingen om te komen tot een tweede tranche voor het stimuleren van het meedoen aan sport door jongeren.

Omdat dekking wordt gevonden in het deel van de onderuitputting van Nationale Schuld en Financiën (IX A en IX B) dat de maximale eindejaarsmarge van dat departement overschrijdt, is daarvoor geen afzonderlijk amendement vereist.

Dijsselbloem