Kamerstuk 31700-VIII-67

Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

VVD

Verdonk

PvdA

SGP

CDA

GL

SP

PVV

PvdD

CU

D66


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 67
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de eenoudertoeslag wordt opgeteld bij de studieschuld en dat dit geld moet worden terugbetaald indien de studie niet wordt afgerond, terwijl het bedrag feitelijk voor het kind is bedoeld;

verzoekt de regering te realiseren dat de eenoudertoeslag niet meer bij de studieschuld wordt opgeteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk